Jak si vytvořit efektivnější výpisky

myšlenkové mapy a škola

V minulém článku jsme si ujasnili, proč a jak myšlenkové mapy skvěle pomáhají při učení, ale pokud pořád nevíte, jak přesně na to, mám tady pro vás návod. Vezmeme to pěkně krok za krokem. Uvidíte, že to je jednoduché.

(Podrobnější všeobecný videonávod „Jak na myšlenkové mapy“ si stáhněte zde >>>)

Získejte přehled

Nejdříve si prohlédněte a pročtěte, o čem učební látka vlastně je. Pokud je text kratší, přečtěte si ho celý, pokud máte před sebou obsáhlejší skripta, postačí na začátek alespoň přečíst si obsah, nadpisy, tučně napsané věty, často opakovaná slova…, prohlédněte si obrázky, grafy… Získáte tak celkový přehled.

Střed papíru = téma mapy

Teď si připravte barevné fixy nebo linery a větší nelinkovaný papír – minimální velikost by měla být A4, ale na A3 se vám toho vejde víc (stačí si zespoda k sobě izolepou slepit dvě A4).

Papír si před sebe položte na šířkudoprostřed si vyznačte obrázkem, slovem nebo krátkým slovním spojením téma myšlenkové mapy – co se budete učit.

Hlavní myšlenky

Promyslete si, jaké jsou hlavní body, hlavní myšlenky celého tématu. I tady, pokud to dává smysl, můžete využít názvy kapitol. Jednotlivé hlavní myšlenky napište na hlavní (nejsilnější) větve myšlenkové mapy, které nakreslete kolem jejího středu.

Na větve pište vždy jen jedno slovo, které vše vystihuje. Říká se tomu „klíčové slovo“. Pokud to nejde, zkuste vymyslet max. dvouslovné spojení. To proto, aby byla mapa stále přehledná a na první pohled dobře čitelná i zapamatovatelná. (O tom, jak myšlenkové mapy pomáhají paměti, si přečtěte tady >>>)

Dopište detaily

Potom pročítejte celý text učiva a postupně k hlavním myšlenkám přikreslujte další tenčí a tenčí větve a na ně pište to důležité, co s nimi souvisí – pište na ně rozšiřující a upřesňující informace hlavních myšlenek. I tady dodržujte, že byste měli psát pouze klíčová slova, ne dlouhá sousloví nebo dokonce věty.

Jak naznačit souvislosti

To, že něco souvisí s něčím dalším samozřejmě poznáte v myšlenkové mapě z toho, že to na sebe navazuje – navazují na sebe větve s popisem. Ale souvislost můžete naznačit i stejnou barvou větve nebo písma nebo si k tomu, co spolu souvisí, dokreslete symboly – například hvězdičky apod. nebo použijte šipky.

Obrázky má mozek rád

Do myšlenkové mapy dokreslete i jednoduché ilustrační obrázky – rychleji to vašemu mozku napoví, o co ve které části mapy jde. Můžete použít i náčrty, popř. jednoduché grafy, vzorečky…

Trochu jiný postup

Myšlenkovou mapu můžete vytvářet buď tak, jak jsem popsala – od středu si namalujete všechny hlavní větve s hlavními myšlenkami najednou a potom jednu po druhé postupně rozvíjíte. Nebo si můžete nejdříve nakreslit jenom jednu hlavní myšlenku a tu si hned rozepíšete a až potom nakreslíte další hlavní myšlenku (větev) a zase ji hned rozepíšete. Záleží na tom, co vám víc vyhovuje.

Samozřejmě další myšlenky můžete zapisovat do myšlenkové mapy i na přeskáčku. To je její důležitá výhoda, že do myšlenkové mapy můžete dopisovat velice snadno a stále to je přehledné. Ale o tom jste si už přečetli v předchozím článku (jestli jste nečetli článek „7 výhod myšlenkových map při učení“ , tady je na něj odkaz >>>).

Obsáhlejší učení – víc myšlenkových map

Kdo máte obsáhlejší učební látku, můžete si na každou kapitolu vytvořit samostatnou myšlenkovou mapu. Budete pak mít učení určitě přehlednější.

A to je vše, přátelé studenti

A to je všechno. Jednoduché, že? Myšlenkové mapy vám pomůžou učení lépe pochopitdíky prostoru, barvám, obrázkům a klíčovým slovům snadněji naučit a zapamatovat.

Další využití myšlenkových map ve škole

A víte, že myšlenkové mapy můžete využít ve škole nejen při učení, ale i pro plánování školních prací, projektů, prezentací, školních i vlastních aktivit, svého času, spolupráce…? Pomůže vám s tím videokurz Pomocník v každé době – myšlenkové mapy.

Teď si ale otevřete učebnici, skripta nebo soubor v počítači a podle tohoto článku si vytvořte svoji první myšlenkovou mapu pro vaše snadnější učení. O čem bude?

Helena Žahourová
Helena se specializuje na fungování paměti a ukazuje lidem, že si dokáží zapamatovat cokoli pomocí snadných a zábavných postupů.

Je autorkou dvou elektronických knih: 4 tipy, jak si už vždy pamatovat, kam jste dali klíče, kde máte mobil, pro co jdete... a Jak si lehce pamatovat díky jedné paměťové technice.

Více o Heleně si přečtěte zde >>>
Komentáře