Trénink paměti už od školy (a nejen v důchodu)

Trénink paměti? To pro mě není. Je mi teprve 20 (30,40,50…) let, to ještě nepotřebuji. Tak toto je běžně rozšířený mýtus, kterému jsem ještě ve svých 38 letech věřila také. A i teď pořád kolem sebe slyším, když začnu mluvit o trénování paměti : „ Ty pracuješ v domově důchodců? “

 

Ale – je to všechno jinak…

 

Jako trenérka paměti neškolím jenom seniory, ale i studenty nebo dospělé v produktivním věku. A dokonce i děti na základní škole se mohou přidat.

 

Při správném tréninku paměti se totiž nepoužívají jen testy nebo křížovky, ale učí se používání jednoduchých a zábavných postupů a technik, které jsou velmi účinné k zapamatování si i velkého množství informací, navíc ne pouze jednorázovému. Hned na začátku všichni poznají tzv. pozitivní šok, tzn. zjistí, že si dokáží zapamatovat věci, o kterých si mysleli, že je to pro ně nemožné.

 

Vše se dá využít v běžném každodenním životě –

 

– např. zapamatování si položek nákupu, akcí a povinností, telefonních čísel, čísel PIN, hesel, rodných čísel za lomítkem, adres, časů odjezdů autobusů apod. K zapamatování si seznamu užívaných léků, posloupnosti zastávek, ingrediencí v receptu, dat narozenin blízkých… Pokud nemáte k dispozici momentálně kalendář, vybavíte si, který den v týdnu je určité datum, zapamatujete si jakékoli názvy a informace, i když nemáte právě s sebou papír a tužku.

IMG_6827

Z tohoto výčtu je zřejmé, že ten správný trénink paměti není zdaleka vhodný jenom pro seniory, ale i pro studenty ke snadnějšímu a efektivnějšímu učení, pro pedagogy, kteří tak můžou obohatit a žákům zjednodušit svoje vyučování, pro lidi v jakémkoliv zaměstnání, kde si můžou lépe zapamatovat své pracovní činnosti a všechno, co k tomu potřebují mít na paměti. Přednášející si snadno zapamatují důležité body a posloupnost své prezentace. Techniky se dají využít např. i k plánování času, pracovních činností, efektivnímu rozdělení prací podřízeným…

 

A jako bonus k tomu všemu lidé získají i větší sebevědomí, protože dokáží věci, o kterých si to před tím nemysleli. Taky se s těmito poznatky a dovednostmi mohou i lépe uplatnit na trhu práce, což v dnešní době není vůbec zanedbatelné pozitivum.

 

Tak co, našli jste také ten svůj důvod, proč začít s trénováním paměti?

Helena Žahourová
Helena se specializuje na fungování paměti a ukazuje lidem, že si dokáží zapamatovat cokoli pomocí snadných a zábavných postupů.

Je autorkou dvou elektronických knih: 4 tipy, jak si už vždy pamatovat, kam jste dali klíče, kde máte mobil, pro co jdete... a Jak si lehce pamatovat díky jedné paměťové technice.

Více o Heleně si přečtěte zde >>>
Komentáře