VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(použijte vzor tohoto formuláře a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:          Helena Žahourová

IČ:                    47233451

Adresa:           Sadová 123, Boršov nad Vltavou. 373 82

telefon:           723 071 617

Adresa pro doručování elektronické pošty: helena@helenazahourova.cz

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte